Kennis

Lees de jaarboeken online
Dag van Gedrag

Dag van Gedrag

Om te leren sturen op gewenst gedrag organiseert Giarte in samenwerking met dr. Marius Rietdijk de ‘Dag van Gedrag’ op 22 november 2017. Geef je nu op voor deze dag!

Relevant blijven voor elkaar is essentieel

Relevant blijven voor elkaar is essentieel

Leveren volgens het contract is inmiddels niet meer voldoende. IT-outsourcing gaat in werkelijkheid gaat over samenwerken. Hoe maak je dat tot een succes?

Een parkiet en de kracht van belonen

Een parkiet en de kracht van belonen

Het vooraf beïnvloeden van gedrag door middel van interventies is een veel gebruikte methode. Denk aan voorlichting, training, regels en handboeken. Met dat soort zaken hoop je dat mensen de juiste dingen gaan doen, maar het liefst wil je dat ze meer gaan doen dan alleen de regels volgen.

Hoe laat je je IT-serviceprovider beter presteren?

Hoe laat je je IT-serviceprovider beter presteren?

De nieuwe topman van ProRail, Pier Eringa, windt er geen doekjes om: om betere resultaten te krijgen moet de organisatie op een meer positieve manier met zijn stakeholders samenwerken. Een stevige uitdaging voor de IT-organisatie.

“Never feel comfortable” (NFC)

“Never feel comfortable” (NFC)

Iedereen kent Coolblue, de online retailer. Een snelgroeiende digitale organisatie blijft alleen in het zadel als de Tech-organisatie die groei mogelijk maakt. De Tech-organisatie van Coolblue had echter al jaren het gevoel in een rollercoaster te zitten.

Translink in beweging

Translink in beweging

Als er iets mis gaat bij Translink, staat dat al snel op de voorpagina’s. Het bedrijf ligt, net als andere spelers in het openbaar vervoer, onder een vergrootglas. Dat legt een bepaalde druk op de organisatie – want ook bij Translink werken gewoon mensen van vlees en bloed.

Effectief sturen van samenwerkingsrelaties

Effectief sturen van samenwerkingsrelaties

In IT gaat het te veel over techniek en te weinig over gedrag. Het op een positieve wijze versterken van gewenst gedrag is nodig bij de grote uitdagingen waar organisaties voor staan bij de samenwerking met IT.

Positieve energie in de relatie met je IT-partner

CASE DELTA - Het cliché van outsourcing: uitbesteders gaan voor de laagste prijs en gooien hun problemen over de schutting, serviceproviders knijpen hun klanten uit en weigeren verbeteringen door te voeren als die ten koste gaan van de eigen omzet. Het kan ook anders.

Groene KPI’s kunnen niet zonder groen gevoel

CASE MINISTERIE VAN V&J - In dit digitale tijdperk vol nieuwe bedreigingen vanuit cyberspace is het leveren van IT-diensten aan het ministerie van Veiligheid en Justitie misschien wel de meest risicovolle klus die je kunt bedenken.

Innovator’s Dilemma 2.0

Innovator’s Dilemma 2.0

Twintig jaar na het verschijnen van The Innovator’s Dilemma, is Christensens wet ook van toepassing op bedrijven die zichzelf tot voor kort niet als technologiebedrijf beschouwden. Digitalisering van verdienmodellen is de opmaat naar het Innovators Dilemma 2.0.

Hoe financier je digitale innovatie? Twee nieuwe stijlen

De financiering van zowel IT-transformatie als IT-innovatie vraagt om andere methoden van budgettering.

Het slimme ziekenhuis

CASE SLINGELAND ZIEKENHUIS - Neem een perifeer ziekenhuis in een vergrijzende krimpregio en zet daar stijgende kostendruk tegenover. Zie hier in een notendop de uitdaging van het Slingeland Ziekenhuis.

Design Thinking en het nieuwe probleemoplossen

Design Thinking en het nieuwe probleemoplossen

Om dubbelzinnige problemen en onverwachte oplossingen te verkennen en uit te werken, biedt design thinking een oplossing. Dit artikel gaat over de toepassing en bruikbaarheid van dit nieuwe denken en doen.

Greep op je budget met een app

Greep op je budget met een app

CASE CLOCKWORK EN GEMEENTE AMSTERDAM - Kan je met een app iemands gedrag beïnvloeden? En kan je met een simpele app de functionaliteit van een bank-app voorbijstreven? Ja, mits je je volledig verdiept in de eindgebruiker.

De beste chauffeur rijdt veilig, zuinig en duurzaam

CASE SMART DRIVERS - Met een groeiend goederenvervoer over de weg is ook de druk om de uitstoot te beperken verder toegenomen. Zijn programma’s op het gebied van groen, zuinig en slim rijden effectief? Ja, mits je begint bij de gebruiker en de juiste vragen stelt. 

Een denkraam voor sourcing en samenwerking bij innovatie

Een denkraam voor sourcing en samenwerking bij innovatie

Wanneer verandert een bedrijf van een organisatie met een IT-afdeling in een techbedrijf? IT-afdelingen zijn zich gaan specialiseren, er zijn silo’s ontstaan, er zijn verschillende werkwijzen ontstaan. Wat is er nog over is van de gemene deler van IT?

Digitale innovatie? Denk als een Chief Destruction Officer!

Digitale innovatie? Denk als een Chief Destruction Officer!

Independer.nl is geen start-up meer, maar een grown-up. Als je niet meedogenloos blijft innoveren word je vanzelf prooi in plaats van jager. Independer hanteert het innovatiemodel van McKinsey.

Een nieuw vendor ecosysteem nodigt uit tot samenwerking

Een nieuw vendor ecosysteem nodigt uit tot samenwerking

Outsourcing met meerdere partners, dat vereist – zo denken we meestal – een fikse regieorganisatie. FrieslandCampina besloot het aantal KPI’s voor de IT-organisatie terug te dringen en in te zetten op meer samenwerking tussen de verschillende leveranciers.

Scrum, sprints en safari’s: het succes van politie.nl

Scrum, sprints en safari’s: het succes van politie.nl

PRESENTATIE RON DE MILDE - Op ICT en de politie lijkt wel een vloek te rusten als je de media mag geloven. En dan is er plotseling een project dat bewijst dat het toch succesvol kan: Politie.nl, verkozen tot ‘Website van het Jaar 2015’. Wat was de aanpak?

Hoe een ZBO digitaal gaat: RDW

Hoe een ZBO digitaal gaat: RDW

PRESENTATIE HANS OORTWIJN - Voertuigen veranderen van mechanische machines in computers op wielen. Dat heeft gevolgen voor de RDW, dat van een onderneming met een IT-afdeling verandert in een technologiebedrijf.

Speeddaten in outsourcing: de tien geboden

Speeddaten in outsourcing: de tien geboden

PRESENTATIE JAN MUCHEZ - Muchez heeft als interim Global CIO vorm gegeven aan een nieuwe aanpak van vendorselectie. De aanpak lijkt op speeddaten: je hebt er uiteindelijk maar één nodig.

IT loves Risk Management

IT loves Risk Management

PRESENTATIE KARIN VAN BAARDWIJK - Veel IT’ers hebben moeite met het risicomanagement, maar omgekeerd zijn er ook de nodige vooroordelen. De start van Karin van Baardwijk als CIO was het begin van een doorbraak in die wat moeizame relatie.

Van heilige koe naar Mobility-as-a-Service

Van heilige koe naar Mobility-as-a-Service

PRESENTATIE JEROEN KRUISWEG - Alle mobiliteitstrends ten spijt is de leasebranche nog steeds digibeet en wars van customer journeys. Tot nu toe, want ALD Automotive gooit het roer om. ‘Vrijheid in mobiliteit’ is het nieuwe adagium.

Het nieuwe selecteren

Het nieuwe selecteren

De huidige aanpak van selectie van leveranciers voor uitbesteding van IT past niet meer bij de dynamiek van de markt. Dit artikel biedt handvatten voor een nieuwe, effectievere aanpak van providerselectie en een focus op het ‘waarom’.

Laat stakeholders de beste partner kiezen

Laat stakeholders de beste partner kiezen

CASE ROBECO - Een serviceprovider selecteren op de ouderwetse manier is tijdrovend en een 'race to the bottom'. Robeco heeft de selectie vereenvoudigd met als doel sneller de juiste partij met de meest waardevolle oplossing kiezen.

Selectie met zevenmijlslaarzen

Selectie met zevenmijlslaarzen

In dit artikel beschrijven we de visie van Jan Muchez (interim CIO Randstad) op providerselectie; een alternatieve en meer op dialoog gebaseerde aanpak, die kan worden beschouwd als een soort datingproces in 7 stappen.

De technologie-valkuil

De technologie-valkuil

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had – er is geen enkele uitspraak die zo duidelijk maakt dat vooruitgang vooral te maken heeft met gedrag. Toch wordt innovatie nog primair geassocieerd met technologie – en dus vaak met IT. Dat beeld is aan het kenteren.

Innovatie aan de rand

CASE AEGON EN HCL CXSTUDIO - De IT-organisatie van Aegon schaakt op drie borden tegelijk. Naast gewone dienstverlening aan de business en IT-rationalisatie zet Aegon sterk in op de digitale transformatie. Om de ontwikkelsnelheid te verhogen koos Aegon voor een partnership met HCL.

Samen succesvol innoveren

INTERVIEW AIMFORTHEMOON - Versnellen en meer doen met minder? De oplossing is ‘innoveren aan de rand’ en dat kan op meerdere manieren: zelf een nieuw bedrijf opzetten buiten je eigen organisatie; een innovatief bedrijf overnemen of gaan samenwerken met (of investeren in) een start-up.

Geen PowerPoints, maar prototypes!

INTERVIEW IBM - Er zijn corporates die kiezen voor innovatie aan de rand. IBM, een van de oudste IT-bedrijven ter wereld, draait het om en laat zich juist omringen door start-ups. Over hoe groot en klein (en oud en nieuw) van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen.

Innoveren is ook…samenwerken opnieuw uitvinden

Innoveren is ook…samenwerken opnieuw uitvinden

CASE PRORAIL - Door een rigoureuze reset van de samenwerking met serviceproviders heeft ProRail afgerekend met een aantal oude gewoonten – aan beide kanten van de tafel. Mini-competities en agile werken zijn de nieuwe succesfactoren.

Applicatieontwikkeling op zijn kop: klein is het nieuwe groot

Applicatieontwikkeling op zijn kop: klein is het nieuwe groot

Het maakt niet uit wie je tegenwoordig over applicatieontwikkeling spreekt: het draait allemaal om snelheid. Die snelheid is natuurlijk relatief. We willen altijd sneller dan de ander.

Debunking cloud

Debunking cloud

De cloud is een veelkoppig monster dat ons vaker op het verkeerde been zet dan in het zadel helpt. Alles dat vroeger gewoon een naam had, wordt ineens gereduceerd tot één enkel woord. Begrijpelijk dat dit verwarring oproept – of zelfs ‘fear of missing out’.

Cloud is meer dan technologie

Cloud is meer dan technologie

Cloud-IT is een vorm van (out)sourcing. Waar de leveranciers vooral inzetten op ontzorging (snel, gemakkelijk, voordelig), moeten inkopers en afnemers vooral letten op wat ze precies kopen.

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT wordt door derden geleverd, net als bij klassieke outsourcing. Cloud-IT laat de markt voor outsourcing echter op z’n grondvesten schudden. Zekerheden zoals hoge contractwaarden, langlopende contracten en de verplaatsing van werknemers verdwijnen.

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Met Cloud Sourcing 2016 wil Giarte helderheid scheppen in de markt voor cloud-IT. In het marktonderzoek zijn IT-beslissers gevraagd naar hun motieven voor, verwachtingen van en ervaringen met het gebruik van cloud-IT.

Snelle groeiers in de Hollandse polder

In Nederland groeit het aantal partijen dat managed services levert gestaag: in onze jaarlijkse klanttevredenheidsbenchmark Outsourcing Performance ontvangen dit jaar ruim 40 aanbieders een rating.

De toekomst van Service Management

Traditionele IT-banen lossen 'op' in de cloud, maar tegelijkertijd komen er nieuwe banen bij als DevOps coach, data scientist en cyber security analist. Wat gaan de banentrends tot gevolg hebben voor service management?

Bank kijkt naar luchtvaart om incidenten te verminderen

Bank kijkt naar luchtvaart om incidenten te verminderen

INTERVIEW RABOBANK - IT-incidenten voorkomen: kies je voor kwaliteitssystemen en procedures of is een leer- en verbetercultuur vooral gebaat bij professionals die goed nadenken en bij openheid?

Data Deep Dive

Data Deep Dive

In de dertiende editie van Outsourcing Performance hebben 583 deelnemers vanuit 512 klantorganisaties feedback gegeven over 957 unieke uitbestedingsrelaties

Cloud: een wolk met scherpe randjes

Cloud: een wolk met scherpe randjes

PRESENTATIE BART VELDHUIS - De cloud wint aan populariteit. Hoe kom je in de cloud en, nog belangrijker, hoe kom je er weer uit? Als je je vooraf goed verdiept in de standaardvoorwaarden van cloud providers, kan je nare verrassingen voorkomen.

Privacy staat meer onder druk dan we denken

Privacy staat meer onder druk dan we denken

PRESENTATIE KPN - Overheden en hun inlichtingendiensten proberen zo veel mogelijk grip te houden op de datacommunicatie tussen burgers. Wanneer burgers zelf in control willen blijven, is encryptie een goede oplossing. Ook op dit vlak proberen overheden een voet tussen de deur te krijgen.

De toekomst van IT: Intelligence amplification

De toekomst van IT: Intelligence amplification

PRESENTATIE NICKY HEKSTER - Watson is het paradepaardje van IBM. Watson wordt steeds slimmer (Watson verslaat artsen bij het diagnosticeren van aandoeningen en ChefWatson komt met nieuwe recepten voor topkoks) maar is nog geen mens.

CFO en CIO moeten een disruptief duo vormen

CFO en CIO moeten een disruptief duo vormen

PRESENTATIE ENECO - Alle energiebedrijven moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Disruptie is ook bij Eneco het thema. Voor de RvB’s van energiebedrijven is het inzetten op radicale innovatie extra lastig: gaan we er ook geld mee verdienen? Op deze ontdekkingstocht komen de CIO en de CFO elkaar uiteraard tegen. Finance en IT moeten de handen ineenslaan en hun kloksnelheid verhogen.

Samenwerken: geen argumenten, maar duidelijke intenties

Samenwerken: geen argumenten, maar duidelijke intenties

PRESENTATIE FRANS VAN DER REEP - Waarom lukt samenwerken soms wel, en vaak niet? ‘Samenwerken’ is een abstract begrip; uit onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen niet geneigd zijn met actie te reageren op abstracte zaken. Een bijzonder experiment met een piano laat zien wat de succesfactoren voor een vruchtbare samenwerking zijn.

Bedrijf splitsen: de kans om het IT-landschap op te schonen

Bedrijf splitsen: de kans om het IT-landschap op te schonen

PRESENTATIE PHILIPS - Als splitsing van Philips is afgerond, bestaat er een medisch bedrijf en een bedrijf dat gericht is op verlichting. Het opknippen raakt ook de IT van Philips en valt samen met een transformatie die van beide bedrijven een ‘digital company’ moet maken.

Outsourcing Performance Day 2015

Outsourcing Performance Day 2015

Op 6 oktober 2015 vond Outsourcing Performance Day 2015 plaats, het eigenzinnige event van Giarte. Voor wie het gemist heeft: van iedere presentatie bieden we hier de komende tijd een bondige samenvatting.

Outsourcing is dood, leve outsourcing

Outsourcing is dood, leve outsourcing

Het zoeken naar een nieuwe balans in sourcing van IT wordt ingegeven door twee veranderingen: het toenemende belang van IT voor het verbeteren van de concurrentiepositie en de verdergaande automatisering van ontwikkeling en beheer van IT-systemen.

Hoe verder met outsourcing?

Hoe verder met outsourcing?

Snelheid telt, maar we hollen te snel achter nieuwe trends aan zoals cloud computing en DevOps en staan te weinig stil bij het repareren van weeffouten in uitbesteding. We staan voor verschillende uitdagingen om de kracht van outsourcing te verbeteren.

Versnelling van de IT-organisatie

Versnelling van de IT-organisatie

Een beetje bedrijf is van IT aan elkaar ‘geplakt’; zowat alle bedrijfsprocessen en data zijn verankerd in een woud van systemen. Na decennia accumulatie is het geheel samen te vatten in twee woorden: complex en log. Organisaties die verzuimen te innoveren en te investeren in digitalisering, lopen het risico links en rechts ingehaald te worden door start-ups.

Van technologie naar innovatienetwerk

Van technologie naar innovatienetwerk

CASE INNOVATIELAB iFONTYS - Onderwijs is het vertrekpunt voor iedere nieuwe arbeidsmarktgeneratie. De internetrevolutie beïnvloedt meer dan welke revolutie ook ons werk, ons leven, ons denken: alles wat we doen. Fontys Hogescholen heeft daarvoor een succesvol innovatienetwerk opgetuigd.

Kweekvijver voor innovatie

Kweekvijver voor innovatie

CASE VITENS INNOVATION PLAYGROUND - Hoe kan je als bedrijf een kweekvijver voor innovatie-experimenten opzetten zonder vast te lopen in vastgesteld beleid, vastgelegde principes en de ballast van een positieve business case? Om het waterleidingnet slimmer, beter en efficiënter te maken heeft waterbedrijf Vitens in 2012 de Vitens Innovation Playground (VIP) opgezet.

SLA 2.0: meer motiverend, minder belerend

SLA 2.0: meer motiverend, minder belerend

Service Level Agreements (SLA’s) in outsourcing zijn in de regel vuistdik en staan stijf van de strafbepalingen. Na anderhalf decennium ervaring met SLA’s in uitbesteding kunnen we de balans opmaken: boetes dragen zelden bij aan gewenst gedrag. Een andere aanpak van de SLA is noodzakelijk.

Het kleurkarakter van een SLA

Het kleurkarakter van een SLA

Een effectief team bestaat uit meerdere kleuren ofwel mensen met complementaire persoonlijkheidskenmerken. Het samenspel van verschillende kleuren kan je zien als een energieveld. Een SLA, als onderdeel van een samenwerkingsverband, heeft ook kenmerken die zijn te beschrijven in kleuren.

Met de business op IT-safari

Met de business op IT-safari

CASE KLM - Vandaag de dag geldt echter voor iedere organisatie: als je online niet aanwezig bent, verlies je markt. Het belang van online business zal alleen maar verder toenemen. Voor het succes daarvan is vlekkeloos werkende IT een absolute voorwaarde, denk aan minimale latency van websites in alle werelddelen en het kunnen opvangen van piekbelasting bij campagnes.

Geen carrots & sticks

Geen carrots & sticks

CASE FAMED - Contracten, Service Level Agreements, carrots & sticks ofwel boetes & bonussen: zijn ze bepalend voor een vruchtbare samenwerking in IT-outsourcing of hangt het succes toch ergens anders van af?

Het geheim van een goede relatie

Het geheim van een goede relatie

Geen organisatie is hetzelfde en dat zorgt er voor dat iedere outsourcings-relatie uniek is. In tegenstelling tot wat contracten en SLA’s suggereren, is bij outsourcing zelden tot nooit sprake van een steady-state. In de praktijk is een constante afstemming tussen vraag en aanbod noodzaak. Outsourcing lijkt daarmee eerder een sociale wetenschap dan een exacte wetenschap.

First, fly the airplane – wat de bank kan leren van de luchtvaart

INTERVIEW RABOBANK - De combinatie van vergaande compliance, hoge beschikbaarheid en disruptieve innovatie is een snelkookpan. Hoe ga je in de IT van financiële dienstverlening om met fouten en verstoringen? Rabobank werkt toe naar een cultuur waarin fouten en verstoringen de basis moeten worden voor verbetering.

Goede samenwerking kan je organiseren

Goede samenwerking kan je organiseren

CASE SLUISKILTUNNEL - Het bouwen van tunnels verloopt in veel gevallen net als een IT-project: tijd en budget worden overschreden en na oplevering is er altijd gedoe. De Sluiskiltunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen is in mei 2015 ruim vijf weken eerder en binnen budget (300 miljoen euro) opgeleverd. Dit project bevat veel belangrijke lessen voor grootschalige IT-projecten.

Acht is de nieuwe zes in gebruikerstevredenheid

Acht is de nieuwe zes in gebruikerstevredenheid

De nieuwe generatie IT-eindgebruikers: kritisch, zelfredzaam en inventief als het gaat om het gebruik van nieuwe gadgets en mobiele applicaties. Ze pikken het niet dat alles voor hen wordt besloten en van bovenaf wordt opgelegd. Het is het voorland voor de IT-organisatie: ‘lastige’ klanten. Daar kun je beter nu al mee leren omgaan. Dat betekent onder meer: sturen op gebruikerstevredenheid.

Global IT, maar met user intimacy

CASE HEINEKEN - De Operating Companies van HEINEKEN moeten mee in de consolidatie van corporate IT – maar niet ten koste van alles, want de IT-eindgebruiker mag geen last ondervinden van een centraal dictaat. Ron Broeren, Director Global CIO Office, legt uit hoe de bierproducent zoekt naar de ideale balans tussen centraal/decentraal, vrijheid en beleid, support en control.

Kiezen in de Cloud

Kiezen in de Cloud

Een overstap naar cloud-tenzij wordt vaak gezien als de route richting versimpeling van het IT-landschap en afrekening met zowel legacy als onnodige complexiteit. Dat klinkt aantrekkelijk maar biedt de cloud daadwerkelijk een oplossing of raakt de uitbesteder verstrikt in de wereld van elasticiteit?

Is de cloud de weg naar simplicity?

CASE DELI XL - Deli XL is zeven jaar geleden een samenwerking met KPN opgestart om 15 IT-kavels onder te brengen bij KPN: datacenters, werkplekken, telefonieplatform, LAN, WAN, helpdesk, vaste en mobiele telefonie. Martin Pluijgers, Manager IT-Support Deli XL, vertelt over zijn ervaring met cloud-sourcing.

Legacy is gewoon té goedkoop

Waarom lukt het maar niet om de overvolle rommelzolder aan verouderde businessapplicaties op te ruimen? De wereldwijde IT debt is in vijf jaar tijd verdubbeld en is volgens Gartner opgelopen tot zo'n 1.000 miljard euro. Het lijkt wel alsof CIO’s er maar geen grip op krijgen.

Businessimpact leidend maken bij ontwerp KPI’s

Met de toenemende afhankelijkheid van IT zouden we performance indicatoren moeten gaan herinrichten met een andere maat: ‘businessverliesuren’. Verloren omzet en het aantal geraakte klanten zeggen veel meer over de echte wereld dan latency en uptime.

Faal eervol

Geeks zijn economisch doorontwikkelde nerds in onze digitaal doorspekte maatschappij. Wat is de natuur van hun werk? Falen! En dat doen ze eervol: failure is a badge of honor. Wanneer je maar snel genoeg leert van fouten komt succes vanzelf.

Bijsluiter: publieke cloud kan kostenduizeligheid veroorzaken

Wanneer je voor de cloud kiest, wordt uiteindelijk alle fysieke infrastructuur virtueel. Met zo’n virtueel landschap kun je complexiteit beter managen en een hybride wereld van on premise en public cloud effectief beheren.

Het spel, de regels, het scorebord en de knikkers

Het spel, de regels, het scorebord en de knikkers

Een vraag die vaak wordt gesteld aan Giarte is ‘wat is een set goede metrics om onze uitbestedingsrelatie mee aan te sturen?’. Het enige goede antwoord is uiteraard ‘dat hangt er vanaf wat je wilt bereiken.’

Wu-Wei: de kunst van niet-doen in IT

Sommige problemen los je op door juist niet in te grijpen, bij te sturen of de boel te redden. In het Taoïsme heet dit principe van niet-doen Wu-Wei. Vraag jezelf als CIO af of je wel aan een dood paard moet trekken.

Zand in de motor van het Internet of Things

IT debt is een groot probleem; helemaal als je bedenkt dat bij ieder ziekenhuis het Internet of Things om de hoek staat. In heel veel branches gaapt een groot gat tussen hun digitale ambities en huidige staat van het IT-landschap.

De overheid als lesmateriaal: Megalomane ICT-projecten

Op grote ICT-projecten berust een vloek, zo lijkt het. Ze zijn in ieder geval meer risico dan zegen voor de carrière van een topmanager die zo’n project krijgt toebedeeld. Alle reden dus om drie keer na te denken voordat je je inlaat met ICT.

Trends en tragedies bij retransities in outsourcing

Trends en tragedies bij retransities in outsourcing

Hoe zorg je er voor dat je exit readiness op orde is, zodat de overstap naar een nieuwe service provider zo soepel mogelijk verloopt?

Hoe een relatie tijdens de exit verbetert

Hoe een relatie tijdens de exit verbetert

CASE ASTELLAS EN CAPGEMINI - Nadat farmaceutisch bedrijf Astellas had besloten om het IT-landschap internationaal te consolideren werd ook gekozen voor samenwerking met andere service providers. Astellas en latende service provider Capgemini hebben samen ingezet op een professionele exit.

De perfecte exit?

CASE BOL.COM EN SCHUBERG PHILIS - Na jaren van uitbesteden besloot bol.com de IT-infrastructuur weer in eigen beheer te nemen. Jurrie van Rooijen, IT directeur bol.com, blikt terug op de samenwerking met Schuberg Philis én de exit.

De werkplek op z’n kop

De werkplek op z’n kop

Welkom in de schizofrene wereld van zakelijke versus consumententechnologie. Deze twee werelden zijn inmiddels niet meer hard te scheiden. Hoe zorg je voor een gecontroleerde IT consumerization in de complexe wereld van corporate IT waar veiligheid voorop staat?

Goodbye SLA – eindgebruiker centraal

CASE RANDSTAD EN KPN - De wereld van werk is volop in beweging; het primaire proces van HR-dienstverleners verplaatst zich richting het internet. Begrijpelijk dus dat ook het IT-landschap van Randstad ingrijpend verandert. I-bridge, sinds 2002 de IT-dienstverlener van de Randstad Groep, besteedt de werkplek- en helpdesksupport al geruime tijd uit aan KPN.

Transformatie: van multisourcing naar ecosysteem

Transformatie: van multisourcing naar ecosysteem

Tot nu toe is bij outsourcedeals overwegend ingezet op de laagste prijs en efficiency. Een stevig contract, een uitgebreide regie-organisatie en een heel pakket aan SLA’s met bonus/malus-regelingen moeten de boel in goede banen leiden. Dit model is lang niet altijd succesvol en zeker niet duurzaam.

Effectief samenwerken vraagt om nieuwe start

INTERVIEW HENK AKKERMANS - Hoe kun je binnen organisatieketens en netwerken, waarbinnen geen van de spelers de volledige controle heeft, het gedrag van de spelers effectief coördineren? In een notendop is dat precies de uitdaging waar uitbesteders voor staan, wanneer ze zaken doen met meerdere vendors.

Een haven als ecosysteem

Een haven als ecosysteem

CASE ROTTERDAMSE HAVEN - De Rotterdamse haven is een goed voorbeeld van een actief ecosysteem: hier spelen factoren als complexiteit, concurrentie, onderlinge afhankelijkheid, kostenbesparingen en noodzakelijke innovatie. Samenwerking tussen alle ketenpartners biedt enorme mogelijkheden. Het delen van informatie is één van de vertrekpunten.

Samenwerking providers niet vanzelfsprekend, wel steeds urgenter

Door niet alles bij één dienstverlener te beleggen, kunnen IT-uitbesteders de risico’s spreiden en kiezen voor best-of-breed oplossingen. Multi-vendor sourcing werkt beter wanneer de verschillende dienstverleners met elkaar samenwerken, als ware het een ecosysteem waarin iedereen elkaar doorlopend weet te vinden en aanvult. De praktijk is echter weerbarstig.

De nachtrust van de Havenmeester

De nachtrust van de Havenmeester

CASE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM - De Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte afwikkeling van de scheepvaart en wil op dit gebied koploper zijn: efficiënte afhandeling van scheepvaart draagt ook bij aan de concurrentiepositie van Rotterdam.

Gedrag sturen vanuit een collaboration board

Gedrag sturen vanuit een collaboration board

CASE AHOLD - Ahold heeft haar IT vrijwel volledig uitbesteed, waarbij voor ieder deelgebied naar de beste partner is gezocht. Het goed laten functioneren van een dergelijk complex multi-vendor model vereist extra regie en inspanning van de zijde van Ahold. Om de samenwerking tussen leveranciers te stimuleren is in 2012 een collaboration board opgericht.

Grip op software: van toxic naar strategische asset

Grip op software: van toxic naar strategische asset

Een steeds groter deel van het IT-budget gaat op aan softwarelicenties en tegelijkertijd verliezen grote organisaties het overzicht over wat ze aan licenties en versies in huis hebben. Softwareleveranciers draaien de duimschroeven steviger aan: wanneer ze non-compliance vermoeden, volgt een audit. Boetes kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. De hoogste tijd dus om serieus werk te maken van Software Asset Management (SAM).

Weg met shitty sign-on!

Er zijn 1001-redenen te verzinnen waarom IT alles bij het oude moet houden en de digitale slotgracht liefst nog verder moet worden uitgediept. Maar anno 2014 kan je fortificatie oude stijl niet meer verkopen aan je gebruikers. Het moet slimmer en vooral simpeler.

Let op: IT debt kost geld!

Let op: IT debt kost geld!

Langdurig achterstallig onderhoud van een bedrijfskritisch IT-landschap, in jargon IT debt genoemd, is een sluipmoordenaar. IT debt levert niet alleen een grotere kans op zware verstoringen op, maar zet ook een rem op zowel de groei als het aanpassingsvermogen van de business.

IT op het dashboard, IT onder de motorkap

INTERVIEW PRORAIL - ProRail heeft de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd om de digitale infrastructuur op orde te krijgen. IT-beheermag daarbij niet het kind van de rekening worden. De IT-organisatie wil ook voorkomen dat zij met een teveel aan projecten overbelast raakt.

Enexis’ aanpak: de dubbelslag

INTERVIEW ENEXIS - Afsplitsen, transformeren en vernieuwen van IT, terwijl de nieuwe winkel wordt verbouwd en het business model sterk verandert. Paul Piebinga, Voormalig CIO van netwerkbeheerder Enexis, vertelt over IT-bruidsschatten, het wegwerken van IT debt en het opbouwen van nieuwe outsourcingsrelaties.

ABN AMRO’s aanpak IT debt: re-engineer IT

INTERVIEW ABN AMRO - Na een aantal jaren waarin vooral focus lag op het separeren en integreren van Fortis en ABN AMRO, is binnen ABN AMRO goed nagedacht over waar de bank met IT wil en kan staan in 2020. Daarbij geldt 2017 als belangrijke mijlpaal in lijn met de langetermijnstrategie van ABN AMRO.

Verticaal verkavelen

Verticaal verkavelen

Uitbesteden van IT? Breng niet alles onder bij één leverancier en spreid je risico’s. Dat is een wijze les na single sourcing in het vorige decennium. Bedrijven die vervolgens kozen voor multivendor outsourcing, zitten nu vaak opgezadeld met een te zware regieorganisatie.

Naar een nieuw Applicatietijdperk

Naar een nieuw Applicatietijdperk

Door de opkomst van mobiele internettechnologie heeft een ware ‘interface explosie’ plaatsgevonden: iedereen verwacht dat functionaliteit via een groot aantal kanalen te ontsluiten is. Dit alles vraagt om nieuw applicatiebeheer.

De nieuwe auto: software als USP

De nieuwe auto: software als USP

INTERVIEW TOMTOM - De markt waarin TomTom opereert, verandert. Het bedrijf maakt nu deel uit van een netwerk van partners. Goed presteren binnen dat ecosysteem betekent sneller innoveren, sneller produceren en permanent de kwaliteit verbeteren.

Early adopters van de cloud

Early adopters van de cloud

Een overstap naar cloud computing maakt alles gemakkelijker. IT komt uit de muur, je betaalt alleen wat je nodig hebt en je kunt ook nog eens toe met minder mensen. Of is de praktijk weerbarstiger en moeten we rekening houden met lastige migraties, nieuwe datavraagstukken en een complete reorganisatie van de IT-afdeling?

Financials en de cloud: geen roze wolk

Financials en de cloud: geen roze wolk

Afgelopen voorjaar organiseerde de werkgroep cloud computing van Platform Outsourcing Nederland een discussiebijeenkomst over banken en cloud computing. Aan tafel: financiële instellingen en service providers. Terugkerende thema’s: risico’s en kwetsbaarheid. De cloud maakt outsourcing niet gemakkelijker, koudwatervrees blijft.

Een tweetrapsraket voor de cloud

INTERVIEW DELA - Migreren naar de cloud? DELA – zowel uitvaartverzekeraar als uitvaartverzorger – deed het met behulp van een tweetrapsraket. Overstappen op cloud computing heeft nogal wat voeten in aarde. Voordat je kunt ‘landen’ moet het hele applicatielandschap door een ‘wasstraat’.

De full cloud strategie van PostNL

INTERVIEW POSTNL - PostNL is de fase van pionieren voorbij en heeft gekozen voor een full cloud strategie. Er is veel tijd gestoken in de besluitvorming en voorbereiding. De keuze voor de cloud is een fundamentele shift.

Big data, big business

Big data, big business

Op de agenda van CIO staan de komende jaren vijf thema’s, die in toenemende mate met elkaar verweven zullen raken: cloud computing, IT consumerization/mobile, het ‘Internet of Things’ en social/collaboration. Het vijfde thema is big data.

Hartfilmpjes in HD-kwaliteit

INTERVIEW RIJNSTATE - Ziekenhuizen en medische apparatuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De output van die apparaten wordt steeds hoogwaardiger. Ook in het ziekenhuis is de dataexplosie merkbaar. Rijnstate kiest voor de cloud, voor nieuwe architectuur en een proactieve helpdesk.

RDC en de impact van big data op IT

INTERVIEW RDC - Op papier weten de grote service providers precies hoe je voordelen kunt boeken met innovatie, cloud en big data. In de praktijk zal de business het voortouw moeten nemen. RDC, het informatiseringinstituut van en voor de mobiliteitssector, is druk bezig met het big data vraagstuk in relatie tot IT en sourcing.

I’m a Chief Experience Officer

I’m a Chief Experience Officer

Bedrijven volgen vooral trends die opkomen in de consumentenwereld. Het gevolg: eindgebruikers stellen hoge eisen aan IT en gedragen zich daarbij als consument. Veel CIO’s beseffen dat user experience een prominente rol gaat spelen binnen performance management.

ITIL meets UX

ITIL meets UX

In de zakelijke IT wint user experience (UX) aan belang. Daarom moeten methoden en best practices in IT worden afgestemd op klantbeleving. IT Infrastructure Library (ITIL) is wereldwijd de meest geaccepteerde set aan best practices voor IT Service Management. Het zou dus logisch zijn om user experience vanuit ITIL te benaderen. Maar hoe?