Deelnemers Outsourcing Performance

Dit jaar participeerden 822 personen van 631 verschillende organisaties in het onderzoek. In de bovenstaande tabel staat een overzicht van de respons in voorgaande jaren.

Een aantal organisaties besteedt uit bij meerdere partijen. Dit is te zien aan het feit dat het aantal unieke relaties (unieke combinatie van klantorganisatie en serviceprovider) hoger is dan het aantal deelnemende klantorganisaties.

Serviceproviders en domeinen

Niet alle serviceproviders zijn beoordeeld voor alle servicedomeinen of hebben voldoende evaluaties ontvangen voor een score. Figuur 5 geeft een overzicht van alle serviceproviders en voor welke domeinen zij een score hebben ontvangen. Als een serviceprovider in een domein geen score ontvangt, betekent dit niet dat de serviceprovider niet actief is in dat domein. Het totale dienstenportfolio van een serviceprovider kan breder zijn dan de scope van dit onderzoek.

Ontwikkelingen bij serviceproviders

De markt voor IT­-dienstverlening is volop in beweging. We geven een kort overzicht van belangrijke veranderingen bij serviceproviders die betrokken zijn in de benchmark Outsourcing Performance.

Endava
Eind 2016 is ISDC overgenomen door het Britse IT-­bedrijf Endava. De benchmarkresultaten van dit jaar worden gepresenteerd onder de naam Endava. Bij het profiel van Endava wordt een vergelijking gemaakt met de historische resultaten van ISDC.

DXC Technology
De fusie tussen CSC en HPE Enterprise Services heeft geresulteerd in de nieuwe naam DXC Technology. Voor de benchmark zijn alleen klanten van HPE uitgevraagd. Bij het profiel van DXC Technology wordt een vergelijking gemaakt met de historische resultaten van HPE.