Peergroups

Outsourcing Performance presenteert dit jaar de resultaten van 47 verschillende serviceproviders. Niet alle serviceproviders bedienen dezelfde klantengroepen. Daarom is ervoor gekozen om de serviceproviders te classificeren in zogenaamde peergroups, zodat onderzoeksresultaten van verschillende serviceproviders beter onderling vergelijkbaar worden.

Afhankelijk van de in 2018 gerapporteerde jaaromzet in Nederland is een serviceprovider ingedeeld in de benchmark voor Medium- (tot 45 miljoen euro omzet) of Large Size-providers (vanaf 55 miljoen euro omzet). Serviceproviders met een omzet tussen de 45 en de 55 miljoen euro kiezen zelf in welke peergroup ze worden opgenomen.

De tabel hieronder laat zien hoe de peergroups zijn samengesteld.

Dit jaar zijn er geen serviceproviders verschoven van de Medium Size-peergroup naar de Large Size-peergroup 

Ictivity, Intermax, Korton, Motiv, NetRom, PQR en Wortell zijn toegevoegd aan de benchmark, in de peergroup Medium Size. In de peergroup Large Size is HCL Technologies dit jaar voor het eerst gebenchmarkt.

In de benchmark zijn de resultaten van Conclusion en myBrand samengevat onder de resultaten van Conclusion.

Serviceproviders en domeinen  

Niet alle serviceproviders zijn beoordeeld in alle servicedomeinen of hebben voldoende evaluaties ontvangen voor een score in ieder domein. Figuur 4 geeft een overzicht van alle serviceproviders en de domeinen waarin zij een score hebben ontvangen. Als een serviceprovider in een domein geen score ontvangt, betekent dit niet dat de serviceprovider niet actief is in dat domein. Het totale dienstenportfolio van een serviceprovider kan breder zijn dan de scope van dit onderzoek.

Dit jaar ontvingen Ordina (IM-domein), Atos (EUM-domein) en Simac (EUM-domein) onvoldoende evaluaties om een publieke score te ontvangen in een van deze twee domeinen. Daarentegen hebben Cegeka, Fujitsu, OGD, RAM Infotechnology en Sentia voldoende evaluaties ontvangen voor een publieke score in het AM-domein.

IBM ontving dit jaar niet voldoende evaluaties om een publieke score te ontvangen in het IM-domein, maar ontving hiervoor wel voldoende evaluaties in het AM-domein.
Capgemini, Cegeka, Detron, DXC Technology, Fujitsu, Ictivity, Intermax, KPN, Motiv, NEH Group, OGD, RAM Infotechnology, Schuberg Philis, Solvinity en Xcellent doen dit jaar mee in het nieuw geïntroduceerde domein Managed Security (MS).