Peergroups

Outsourcing Performance presenteert dit jaar de resultaten van 40 verschillende serviceproviders. Niet alle serviceproviders bedienen dezelfde klantengroepen. Daarom is ervoor gekozen om de serviceproviders te classificeren in zogenaamde peergroups, zodat onderzoeksresultaten van verschillende serviceproviders beter onderling vergelijkbaar worden.

Afhankelijk van de in 2017-gerapporteerde jaaromzet in Nederland is een serviceprovider ingedeeld in de benchmark voor Medium- (tot 45 miljoen euro omzet) of Large Size-providers (vanaf 55 miljoen euro omzet). Serviceproviders met een omzet tussen de 45 en de 55 miljoen euro kiezen zelf in welke peergroup ze worden opgenomen.

De onderstaande tabel laat zien hoe de peergroups zijn samengesteld.

Sentia en Solvinity zijn ten opzichte van vorig jaar verschoven van de Medium Size-peergroup naar de Large Size-peergroup.

Wipro heeft dit jaar te weinig evaluaties van verschillende klantorganisaties ontvangen om te worden opgenomen in de benchmark. Daarentegen zijn Proserve, Telindus en Quanza Group toegevoegd aan de benchmark.

Serviceproviders en domeinen

Niet alle serviceproviders zijn beoordeeld voor alle servicedomeinen of hebben voldoende evaluaties ontvangen voor een score in ieder domein. Figuur 4 geeft een overzicht van alle serviceproviders en de domeinen waarin zij een score hebben ontvangen. Als een serviceprovider in een domein geen score ontvangt, betekent dit niet dat de serviceprovider niet actief is in dat domein. Het totale dienstenportfolio van een serviceprovider kan breder zijn dan de scope van dit onderzoek. Zo hebben DXC Technology (AM- en EUM-domein), Fujitsu (AM-domein), Macaw (IM- en EUM-domein), Sentia (AM-domein) en Sogeti (IM- en EUM-domein) dit jaar onvoldoende evaluaties ontvangen om een publieke score te ontvangen in één van deze drie domeinen. Daarentegen hebben Detron, PeopleWare en Valid dit jaar ook een publieke score ontvangen voor het AM-domein, Cognizant voor het IM-domein.