Over OP

Outsourcing Performance in het kort

Met de onafhankelijke studie Outsourcing Performance legt Giarte sinds 2002 de ervaringen vast van klantorganisaties en hun IT-serviceproviders. Ieder jaar worden bijna 1.000 relaties geëvalueerd door (uitbestedende) klantorganisaties te vragen naar hun mening over de prestaties van hun IT-serviceproviders.

Sourcing executives geven hun mening via een online survey. Door middel van persoonlijke interviews verkrijgt Giarte inzicht tot het verhaal achter de cijfers en bieden we uitbesteders de mogelijkheid om vragen te stellen.

Het doel van het onderzoek is niet om service providers ‘af te rekenen’ op hun performance, maar om de transparantie in de markt te vergroten. Die transparantie is nodig om de relatie bespreekbaar te maken en eventuele verbeteringen in gang te zetten.

De studie biedt uitbesteders een objectieve blik op de IT-uitbestedingsmarkt, zodat zij hun sourcing strategie optimaal kunnen onderbouwen. De studie verschaft IT-dienstverleners een nauwgezet en objectief beeld van wat er leeft bij hun klanten, zodat zij hun dienstverlening kunnen optimaliseren. De belangrijkste conclusies uit de benchmarkstudie publiceert Giarte in het Jaarboek Outsourcing Performance dat jaarlijks verschijnt. Actuele detailinformatie over de performance van individuele IT-dienstverleners vindt u hier op www.outsourcingperformance.nl, een interactief portal vol benchmarkdata.

Het onderzoek heeft betrekking op drie dienstendomeinen: Application Management, Infrastructure Management en End User Management. In elk domein kan een serviceprovider een tevredenheidsscore ontvangen als er voldoende evaluaties door uitbesteders zijn afgegeven.

De studie laat verder zien in welke mate klanten overwegen om hun bestaande contracten te gaan verlengen en wat de kans is dat zij hun eigen serviceprovider inschakelen voor aanvullende werkzaamheden (vergroten van de share of wallet).

Sinds 2007 gebruikt Giarte de Outsourcing Recommendation Score (ORS). De Nederlandse IT-outsourcingmarkt beschouwt de ORS inmiddels als de marktindex die het succes van een serviceprovider definieert. In 2015 introduceerde Giarte de Trust Score. Deze nieuwe indicator biedt een dieper inzicht in het functioneren van de samenwerking door het vertrouwen over zes aspecten te meten.

Lees meer over de onderzoeksmethode.