OP voor uitbesteders

Uitbesteders die worstelen met hun IT-serviceproviders stellen ons vaak de vraag: zijn wij nu de enige met deze problemen? Organisaties die hun IT uitbesteden en deelnemen aan de studie Outsourcing Performance verruimen hun blik op wat er speelt in de Nederlandse uitbestedingsmarkt. Ze winnen aan kennis, maar geven als deelnemer ook feedback aan de markt. Daar wordt iedereen beter van.

Deelnemen aan de studie biedt uitbesteders de volgende voordelen:

  • Inzicht in de tevredenheid over de relatie met, en performance van de IT-dienstverleners;
  • Een verifieerbare en openbare review van de performance die de uitbesteder handvatten biedt om met de dienstverlener in gesprek te gaan over verbeterpunten;
  • Inzicht in sterke en zwakke punten van alternatieve dienstverleners;
  • Een grondig en actueel overzicht van de Nederlandse markt voor IT-outsourcing;
  • Zicht op ontwikkelingen, valkuilen en uitdagingen in de markt voor IT-outsourcing, zowel op contract- als op technologiegebied;
  • Exclusieve aanwezigheid bij Outsourcing Performance Day, waar kennis en ervaring wordt gedeeld;
  • Toegang tot presentaties en workshops die hun basis vinden in de onderzoeksresultaten van Outsourcing Performance en waarmee uitbesteders de relatie kunnen opfrissen of versterken.

Uitbesteders die deelnemen aan de benchmark studie Outsourcing Performance, worden uitgenodigd voor Outsourcing Performance Day en ontvangen het Jaarboek Outsourcing Performance. In het onderzoekskatern van het Jaarboek Outsourcing Performance worden de onderzoeksuitkomsten toegelicht en geven we een profiel van iedere deelnemende serviceprovider; in het kenniskatern vind je cases, interviews en analyses over best practices en ervaringen in IT-outsourcing.

Neem deel aan Outsourcing Performance!

Wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Schrijf u dan in voor deelname of neem dan contact met ons op.