Capgemini

Capgemini

Aanbevelingsverdeling

 
 

Detractors

 

Passives

 

Fans

Giarte Trust Score (GTS)

 

Score Capgemini

 

Peer Group gemiddelde:
Large Size

 

Score [[FILTER]]

 

Score Capgemini [[FILTER]]

Tevredenheidsscore

 

Capgemini 

[[FILTER]]

 

Capgemini [[FILTER]]

Vergelijk de data met een andere serviceprovider:

Vergelijk de data met jaargang:

BEDRIJFSPROFIEL CAPGEMINI

Capgemini is een wereldwijde dienstverlener in consulting- en technologiediensten. Voortbouwend op vijftig jaar historie en diepgaande sectorkennis, geeft Capgemini aan organisaties in staat te stellen hun zakelijke ambities te realiseren via een breed scala aan diensten, van strategie tot uitvoering. Capgemini wordt gedreven door de overtuiging dat de bedrijfswaarde van technologie van en door mensen komt. Het bedrijf heeft ruim 200.000 medewerkers in meer dan veertig landen. Capgemini Group rapporteerde over 2018 een wereldwijde omzet van 13,3 miljard euro. Wereldwijd haalt Capgemini bijna de helft van de omzet uit digital en cloud. Ook in Nederland richt Capgemini zich nadrukkelijk op deze twee pijlers, naast nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence, Augmented & Virtual Reality, Blockchain, Data Science, Smart Internet of Things en Smart Robot. Andere belangrijke prioriteiten in Nederland zijn digital engineering & manufacturing services, NextGen AMS en SAP4Hana. In Nederland bedient Capgemini, in samenwerking met zowel lokale als wereldwijd opererende technologiepartners, top 100-bedrijven uit alle sectoren. Capgemini onderhoudt een uitgebreid partner-ecosysteem en ontwikkelt en investeert in gezamenlijke roadmaps, waarin technologie en marktontwikkelingen voor industriesectoren samenkomen.

IN KLEINE SPRINTS NAAR DE CLOUD

Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum (ROC) met elf locaties in Noord- en OostNederland. De opleider werkt al meer dan tien jaar samen met Capgemini voor datacenter-, werkplek- en end user-beheer van de 1.300 medewerkers en 14.000 studenten. In 2018 werd als onderdeel van de vernieuwing van de IT-voorzieningen de migratie naar de publieke cloud opgestart. Met die migratie kan Alfa-college beter inspelen op veranderingen, omdat opleiding en bedrijfspraktijk steeds meer onderlinge raakvlakken krijgen, ook op het gebied van online samenwerking. De migratie naar Microsoft Office 365 werd op basis van een traditionele watervalmethode aangevlogen: met een vaste scope, budget en doorlooptijd. Na een succesvolle afsluiting van dit project is besloten dat het vervolgtraject (migratie van het datacenter, de werkplekken en het applicatielandschap) anders moest worden aangepakt. Deze keuze is gedreven door de alsmaar veranderende en evoluerende cloud, waarbij gedurende het project adequaat moest worden ingespeeld op de continue stroom van innovaties in de cloud. Daarom werd overgestapt op agile principes. Er werd een gezamenlijk Alfa-college en Capgemini DevOps-team geformeerd, dat door scrum-aanpak in kleine sprints de gehele IT naar de cloud heeft gemigreerd. Daarbij is maximaal gebruikgemaakt van geautomatiseerde cloudoplossingen en -selfservice. Het doel van Alfa-college is om in 2021 het gehele applicatielandschap onder te brengen in de publieke cloud. De IT-kosten van Alfa-college dalen hierdoor met minimaal 25 procent. Onderdeel van het partnership is dat Capgemini oplossingen kan leveren die – hoger in de stack – meerwaarde toevoegen aan het onderwijsproces.

  Omzet Aantal medewerkers
Global 13,2 mld. EUR ?
Nederland* 686 mln. EUR ?

* Capgemini N.V. is de holdingmaatschappij van de Capgemini-bedrijven in de Benelux.

Aantal evaluaties in OP2019 Peer Group Aantal jaren in de studie
? Large Size ?
Technologie- en platformpartners o.a.
Capgemini heeft naast wereldwijde allianties met Amazon Web Services, Dell EMC, Google, HPE, IBM, Microsoft, Oracle, Pivotal en SAP, talrijke partnerships op specifieke gebieden zoals cloud, cybersecurity, digital, insights & data en infrastructuur.
Compliancy standaarden en richtlijnen
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, NEN 4400, ISAE 3402/SOC1, SOC2, CO2 Prestatieladder, FIRA, ISO 20000, CMMI-5
Sectoren
Capgemini geeft aan in alle sectoren vertegenwoordigd te zijn.

WoW-factor

Percentage 67%

Percentage "positief" verrast

End User Management

Hoogste Domeinscore 7,3

Hoogste Domeinscore

Continuous Improvement

Hoogste Proactiviteitsindicator 68

Hoogste Proactiviteitsindicator

  Bekijk het profiel van Capgemini op cloudsourcing.nl