Schuberg Philis

Schuberg Philis

Aanbevelingsverdeling

 
 

Detractors

 

Passives

 

Fans

Giarte Trust Score (GTS)

 

Score Schuberg Philis

 

Peer Group gemiddelde:
Large Size

 

Score [[FILTER]]

 

Score Schuberg Philis [[FILTER]]

Tevredenheidsscore

 

Schuberg Philis 

[[FILTER]]

 

Schuberg Philis [[FILTER]]

Vergelijk de data met een andere serviceprovider:

Vergelijk de data met jaargang:

BEDRIJFSPROFIEL SCHUBERG PHILIS

Schuberg Philis is het afgelopen jaar wederom sterk gegroeid (met een omzetgroei van 15 procent en nu ruim 285 medewerkers). Die groei is grotendeels te danken aan de ontwikkelingen bij bestaande klanten en nieuwe klanten zoals Heineken. Het bedrijf houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken en ontwikkelen van bedrijfskritische applicatielandschappen bij klanten in de financiële dienstverlening, bij de overheid, bij nutsbedrijven en in de online retail. Schuberg Philis zegt zich hierbij te focussen op de kernvraag achter de veranderingsbehoefte van de business. Om de slagkracht en het DNA van Schuberg Philis te borgen, zijn drie grote marktteams gevormd. Daarin werken zelfsturende klantenteams samen, met centrale ondersteuning waar dat zinvol is. Vanuit Labs wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen, die kunnen leiden tot een Minimum Viable Product om klantenteams nog beter te ondersteunen. Schuberg Philis claimt veel te blijven investeren in vaardigheden op het gebied van cloud native en serverless computing, en in de effecten daarvan voor software development, security en datamanagement. Tevens is een bedrijfsbreed programma opgezet om de vaardigheden (soft skills), behorende bij een open en transparante samenwerking met de business, blijvend te verbeteren.

 

DATAGEDREVEN VRAAGSTUKKEN

Enexis Netbeheer is de grootste netwerkleverancier van gas en elektriciteit in Nederland. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze energieopwekking door het geschikt maken van haar netwerken. In 2017 heeft Schuberg Philis samen met Sogeti en First Consulting een openbare aanbesteding gewonnen om de IT-transitie richting de AWS-cloud bij Enexis te bewerkstelligen. Schuberg Philis heeft samen met de business owners en de IT-afdeling opgetrokken om businesscases op te lossen die een sterk datagedreven karakter hebben. Vraagstukken als het doorrekenen van scenario’s voor gasvrije wijken of het voorkomen van energiediefstal, leunen sterk op het op slimme wijze analyseren van grote hoeveelheden data. Als gevolg van de succesvolle pilots is in een jaar tijd het aantal datagerelateerde projecten bij Enexis gestegen van twaalf tot 96 projecten. Schuberg Philis werkt nauw samen met Amazon Web Service om het dataplatform geschikt te maken voor multidisciplinaire teams, zodat deze zelfstandig hun projecten kunnen uitvoeren. Schuberg Philis is verantwoordelijk voor de data-inname en het opleveren van het dataplatform, inclusief de beveiligingsmaatregelen en compliance die daarvoor noodzakelijk zijn.

  Omzet Aantal medewerkers
Global - ?
Nederland 68,3 mln. EUR ?
Aantal evaluaties in OP2019 Peer Group Aantal jaren in de studie
? Large Size ?
Technologie- en platformpartners o.a.
Naast partnerships met Akamai, Amazon Web Services, Chef, Commvault, Five Degrees, Google, HPE, Microsoft, Okta, Oracle en Splunk, werkt Schuberg Philis met meer dan 50 technologieproviders (o.a. Atlassian, Cloudian, Datadog, Dimension Data, Docker, GitLab, HashiCorp, InfluxData, Kubernetes, NetApp, Opsgenie, Red Hat en ServiceNow).
Compliancy standaarden en richtlijnen
ISO/IEC 27001, NEN 7510, ISAE 3402, FIRA
Sectoren
Financiële dienstverlening, IT & Telecom, Overheid/Publieke dienstverlening, Retail, Transport & Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Zorg

Bereidheid & Bekwaamheid

Hoogste Trustindicatoren 95

Hoogste Trustindicatoren

Hosting

Hoogste IM Dienstentevredenheidsscore 9,4

Hoogste IM Dienstentevredenheidsscore

Superfans

Percentage 47%

Percentage "absoluut" aanbevelen

  Bekijk het profiel van Schuberg Philis op cloudsourcing.nl