Sentia

Aanbevelingsverdeling

 
 

Detractors

 

Passives

 

Fans

Giarte Trust Score (GTS)

 

Score Sentia

 

Peer Group gemiddelde:
Large Size

 

Score [[FILTER]]

 

Score Sentia [[FILTER]]

Tevredenheidsscore

 

Sentia, Standaarddienstverlening 

[[FILTER]], Standaarddienstverlening

 

Sentia, Standaard dienstverlening [[FILTER]]

Vergelijk de data met een andere serviceprovider:

Vergelijk de data met jaargang:

BEDRIJFSPROFIEL SENTIA

Sentia, opgericht in 1999, levert managed cloud services aan klanten in Noordwest-Europa. Het bedrijf is met meer dan 430 medewerkers actief in Nederland, België en Denemarken. In Nederland richt Sentia zich op de ‘nationale top’ in financiële dienstverlening, retail, media, uitgeverijen, zorg en onderwijs. Sentia levert end-to-end IT-outsourcing met een focus op bedrijfskritische applicaties. De organisatie beschikt over een eigen private cloud, genaamd Sentia Cloud. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Amazon Web Services en Microsoft Azure voor publieke clouddiensten. Als Managed Service Partner voldoet Sentia aan de hoogste standaard van Amazon Web Services en Azure, wat elk jaar extern wordt geauditeerd. Voor het overige is Sentia op technologievlak (hardware voor de datacenters en software) agnostisch. Sentia is in de afgelopen jaren gegroeid door een buy & build-strategie en zal deze doorzetten binnen Noordwest-Europa. Op termijn wil Sentia in heel Europa toonaangevend zijn in managed services en outsourcing voor bedrijfskritische applicaties via schaalbare cloudoplossingen.

 

INNOVATIEF EN VOLLEDIG SCHAALBAAR PLATFORM

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met meer dan 10.000 aangesloten webshops en een assortiment van ruim 25 miljoen producten biedt Beslist.nl een overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers. In 2017 is Beslist.nl een partnership met Sentia aangegaan om een geheel nieuw innovatief en volledig schaalbaar platform neer te zetten. Het nieuwe businessmodel, wat ontstaan is door de switch van een online vergelijker naar een online winkelcentrum, stelt extreme eisen aan de schaalbaarheid en flexibiliteit aan het platform, mede gegenereerd door de toename in het aantal webshops en de groei in bezoekersaantallen. Sentia heeft in directe samenwerking met de developers van Beslist.nl een innovatief Amazon Web Services-platform neergezet dat qua performance en latency voldoet aan de hoogste normen en daarnaast kosten-geoptimaliseerd ingeregeld is. De effectieve samenwerking heeft ervoor gezorgd dat het platform binnen de gestelde strikte deadline operationeel was, wat van groot belang is voor een online retailer.

  Omzet Aantal medewerkers
Global 79,5 mln. EUR* ?
Nederland 45,5 mln. EUR* ?

*Omzet 2017

Aantal evaluaties in OP2018 Peer Group Aantal jaren in de studie
? Large Size ?
Technologie- en platformpartners o.a.
Amazon Web Services, Arista, Cisco, Citrix, Dell EMC, Google Apps for Work, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Microsoft Azure, Office 365, OpenStack, Oracle, VMware
Compliancy standaarden en richtlijnen
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, NEN 7510, ISAE 3402/SOC1 Type II. Verwacht in 2018: ISAE 3000/SOC2.
Sectoren
Financiële dienstverlening, Onderwijs, Overheid/Publieke dienstverlening, Retail, Transport & Logistiek, Zorg

Hoogste Trustindicator

Hoogste Trustindicator 78

Bekwaamheid

Diensten en tevredenheidsscores

Diensten en tevredenheidsscores 8,1

Private cloud hosting and storage (Infrastructure Management)

Easiness-score

Easiness-score 68

Gemaksscore voor niet-standaarddienstverlening

  Bekijk het profiel van Sentia op cloudsourcing.nl